Document Management Conference 2022

Program konference

09:00 - 09:15
Robert Piffl | Komplexní řešení evidence dokumentů v organizaci
Úvodní pohled na jednotlivá témata a průběh celé akce.
Komplexní pohled na jednotlivá témata a průběh celé akce.
09:15 - 09:45
Marek Vávra | Evidence dokumentů v cloudu, on-premise a hybridním modelu
V současné době je velice moderním trendem využívání cloudových technologií, nicméně řada organizací má i požadavky na “hybridní řešení”, kdy chce synchronizovat svá data uložená v cloudu i na řešení on-premise. Dále pak existuje řada obav o bezpečí některých dat uložených v cloudu. Specialista na tuto oblast Vás seznámí s unikátním řešením možnosti komplexní správy dokumentů provozované v cloud computingu, v rámci kterého jsou veškeré dokumenty v cloudu šifrovány a přístup k obsahu dokumentů má pouze oprávněný uživatel na vlastním hardware. Probereme i možnosti hybridních modelů, kdy část dat je uložena v cloudu, část na on-premise a část dokonce na interních šifrovaných úložištích. Přednáška bude doplněna navazujícím legislativním shrnutím problematiky cloud computingu.
V současné době je velice moderním trendem využívání cloudových technologií, nicméně řada organizací má i požadavky na “hybridní řešení”, kdy chce synchronizovat svá data uložená v cloudu i na řešení on-premise. Dále pak existuje řada obav o bezpečí některých dat uložených v cloudu. Specialista na tuto oblast Vás seznámí s unikátním řešením možnosti komplexní správy dokumentů provozované v cloud computingu, v rámci kterého jsou veškeré dokumenty v cloudu šifrovány a přístup k obsahu dokumentů má pouze oprávněný uživatel na vlastním hardware. Probereme i možnosti hybridních modelů, kdy část dat je uložena v cloudu, část na on-premise a část dokonce na interních šifrovaných úložištích. Přednáška bude doplněna navazujícím legislativním shrnutím problematiky cloud computingu.
09:45 - 10:10
Martin Možíš | Jmenné rejstříky snadno, rychle a efektivně
Ačkoliv zákonem stanovená povinnost vedení jmenných rejstříků platí pro určené původce již od dubna 2019, řada organizací do dnešního dne nebyla schopna tyto požadavky zajistit a porušují tak platné právní předpisy. Seznámíme Vás s moderním řešením pro komplexní řešení problematiky jmenných rejstříků, které splňují požadavky legislativy, mají funkční propojení na základní registry, systém datových schránek a obsahují řadu rozhraní pro integraci s produkty třetích stran. Navíc při evidenci údajů do jemných rejstříků nemusíte údaje pouze opisovat z dokumentů. Údaje o odesílatelích a adresátech dokumentů evidovaných a případně i o jiných osobách, jichž se dokumenty týkají, lze pořizovat buď v případě manuálního zadávání “klikáním na údaje přímo v dokumentu” nebo v případě automatizované vazby s jinými systémy zcela automatizovaně.
Ačkoliv zákonem stanovená povinnost vedení jmenných rejstříků platí pro určené původce již od dubna 2019, řada organizací do dnešního dne nebyla schopna tyto požadavky zajistit a porušují tak platné právní předpisy. Seznámíme Vás s moderním řešením pro komplexní řešení problematiky jmenných rejstříků, které splňují požadavky legislativy, mají funkční propojení na základní registry, systém datových schránek a obsahují řadu rozhraní pro integraci s produkty třetích stran. Navíc při evidenci údajů do jemných rejstříků nemusíte údaje pouze opisovat z dokumentů. Údaje o odesílatelích a adresátech dokumentů evidovaných a případně i o jiných osobách, jichž se dokumenty týkají, lze pořizovat buď v případě manuálního zadávání “klikáním na údaje přímo v dokumentu” nebo v případě automatizované vazby s jinými systémy zcela automatizovaně.
10:10 - 10:30
Lukáš Varhol | Spolehlivé cloudové řešení v prostředí Microsoft Azure pro správu dokumentů a výkon spisové služby
Autor příspěvku Vás seznámí s možností rychlého zavedení řešení pro správu dokumentů a výkon spisové služby v prostředí Microsoft Azure. Jste menší veřejnoprávní původce? Pak je tento příspěvek vhodný přímo pro Vás, neboť řešení na bázi Azure lze aktivovat během několika minut a to i pro běžné uživatele bez hlubších znalostí IT problematiky - stačí vědět, pro jaký typ organizace potřebujete evidenci dokumentů a přednastavené automatizované scénáře vše připraví a nastaví za Vás. Během několika minut od objednávky a zřízení přístupu pak můžete plnohodnotně pracovat.
Autor příspěvku Vás seznámí s možností rychlého zavedení řešení pro správu dokumentů a výkon spisové služby v prostředí Microsoft Azure. Jste menší veřejnoprávní původce? Pak je tento příspěvek vhodný přímo pro Vás, neboť řešení na bázi Azure lze aktivovat během několika minut a to i pro běžné uživatele bez hlubších znalostí IT problematiky - stačí vědět, pro jaký typ organizace potřebujete evidenci dokumentů a přednastavené automatizované scénáře vše připraví a nastaví za Vás. Během několika minut od objednávky a zřízení přístupu pak můžete plnohodnotně pracovat.
10:30 - 10:50
Přestávka
10:50 - 11:35
Robert Piffl | Aktuální novinky v oblasti evidence dokumentů a e-governmentu
Co bude nového od 1.7.2022 a co se očekává od 1.1.2023? v oblasti e-governmentu, evidence dokumentů a výkonu spisové služby? Prezentující se zaměří na následující novinky: a) právo na nahrazení úředně ověřeného podpisu nebo uznávaného elektronického podpisu , aneb jak to bude po 1.7.2022 b) novinky v oblasti evidence dokumentů a spisové služby, výhled očekávaných změn v roce 2022 a 2023, aneb odložené atestace se opět blíží - jak to dopadne tentokrát? Přehled problematických ustanovení zákona č. 499/2004 Sb. s ohledem na rozsah zmocnění v §70 a postavení tzv. samostatných evidencí dokumentů c) návrh na zřízení “Digitální a informační agentury” aneb přichází revoluce v kompetencích a vzniká následník Ministerstva informatiky? d) věcný návrh zákona o “BIM”, aneb co lze očekávat v této oblasti a jak probíhají práce na přípravě nového zákona? e) na řadu dalších novinek v oblasti datových schránek, novelizací dalších právních předpisů souvisejících s evidencemi dokumentů, výkonem spisové služby a e-governmentu. Součástí příspěvku bude i aktuální informace k probíhajícímu návrhu novelizace nařízení eIDAS.
Co bude nového od 1.7.2022 a co se očekává od 1.1.2023? v oblasti e-governmentu, evidence dokumentů a výkonu spisové služby? Prezentující se zaměří na následující novinky: a) právo na nahrazení úředně ověřeného podpisu nebo uznávaného elektronického podpisu , aneb jak to bude po 1.7.2022 b) novinky v oblasti evidence dokumentů a spisové služby, výhled očekávaných změn v roce 2022 a 2023, aneb odložené atestace se opět blíží - jak to dopadne tentokrát? Přehled problematických ustanovení zákona č. 499/2004 Sb. s ohledem na rozsah zmocnění v §70 a postavení tzv. samostatných evidencí dokumentů c) návrh na zřízení “Digitální a informační agentury” aneb přichází revoluce v kompetencích a vzniká následník Ministerstva informatiky? d) věcný návrh zákona o “BIM”, aneb co lze očekávat v této oblasti a jak probíhají práce na přípravě nového zákona? e) na řadu dalších novinek v oblasti datových schránek, novelizací dalších právních předpisů souvisejících s evidencemi dokumentů, výkonem spisové služby a e-governmentu. Součástí příspěvku bude i aktuální informace k probíhajícímu návrhu novelizace nařízení eIDAS.
11:35 - 12:05
Robert Piffl | Digitalizace organizace, doporučené postupy a běžné chyby
Seznámíme vás s pohledem “out of box”, mimo “tunelové vidění”, v řadě digitalizačních projektů a doporučí správné metodické, architektonické a legislativní postupy pro digitalizaci organizace. Příspěvek je zaměřen zejména pro oblast veřejné správy, tj. pro státní správu a samosprávu. Autor příspěvku uvede doporučení pro best-praxi, ale i příklady “tunelového vidění” vedoucí k nesprávným postupům a neefektivnímu vynakládání prostředků. Dále Vás upozorní na typické chyby, kterých se rozhodně vyvarovat. Na příkladu tématu “digitalizace zdravotnictví” Vás pak provede správným přístupem k problematice digitalizace. Příklad je vybrán s ohledem na modelové situace u všech státních a veřejnoprávních organizacích, neboť právě na tématu digitalizace zdravotnictví lze mnohdy ukázat nesprávný přístup při “tunelovém vidění”.
Seznámíme vás s pohledem “out of box”, mimo “tunelové vidění”, v řadě digitalizačních projektů a doporučí správné metodické, architektonické a legislativní postupy pro digitalizaci organizace. Příspěvek je zaměřen zejména pro oblast veřejné správy, tj. pro státní správu a samosprávu. Autor příspěvku uvede doporučení pro best-praxi, ale i příklady “tunelového vidění” vedoucí k nesprávným postupům a neefektivnímu vynakládání prostředků. Dále Vás upozorní na typické chyby, kterých se rozhodně vyvarovat. Na příkladu tématu “digitalizace zdravotnictví” Vás pak provede správným přístupem k problematice digitalizace. Příklad je vybrán s ohledem na modelové situace u všech státních a veřejnoprávních organizacích, neboť právě na tématu digitalizace zdravotnictví lze mnohdy ukázat nesprávný přístup při “tunelovém vidění”.
12:05 - 12:30
Nechte se překvapit
Připravujeme ještě další vystoupení, které bude zveřejněno v den konání akce.
Připravujeme ještě další vystoupení, které bude zveřejněno v den konání akce.

Pořadatel

Exponet s.r.o.

Již od roku 2000 se věnujeme event managementu, za sebou máme stovky realizovaných akcí a pěknou řádku spokojených klientů. Stejně dlouho pořádáme odborné IT konference, které si kladou za cíl seznamovat účastníky s novinkami v oboru, případovými studiemi i nabídkou produktů společností.