Document Management Conference

Program konference

09:00 - 09:10
Úvodní přivítání
Nechte se překvapit nečekaným úvodem!
Nechte se překvapit nečekaným úvodem!
09:10 - 09:50
Robert Piffl | Změny v legislativě s dopadem na evidence dokumentů
Autor příspěvku se zaměří na dopady změn legislativy na soukromoprávní a veřejnoprávní původce, kteří evidují zejména dokumenty v elektronické podobě. Bude podrobně rozebráno postavení tzv. Informačních systémů pro správu dokumentů, samostatných evidencí dokumentů a elektronických spisových služeb. V příspěvku bude uvedeno srovnání požadavků na samostatné evidence dokumentů dle nové verze Národního standardu a oblastí, na které se tato regulace nevztahuje. Též se podrobně zaměříme na povinnosti soukromých společností, které se týkají povinné úschovy a umožnění výběru dokumentů v rámci předávání dokumentů, které jsou označeny jako archiválie příslušným archivům. Autor příspěvků vás též seznámí s některými dalšími novinkami, které lze očekávat s ohledem na rozvoj služeb e-governmentu.
Autor příspěvku se zaměří na dopady změn legislativy na soukromoprávní a veřejnoprávní původce, kteří evidují zejména dokumenty v elektronické podobě. Bude podrobně rozebráno postavení tzv. Informačních systémů pro správu dokumentů, samostatných evidencí dokumentů a elektronických spisových služeb. V příspěvku bude uvedeno srovnání požadavků na samostatné evidence dokumentů dle nové verze Národního standardu a oblastí, na které se tato regulace nevztahuje. Též se podrobně zaměříme na povinnosti soukromých společností, které se týkají povinné úschovy a umožnění výběru dokumentů v rámci předávání dokumentů, které jsou označeny jako archiválie příslušným archivům. Autor příspěvků vás též seznámí s některými dalšími novinkami, které lze očekávat s ohledem na rozvoj služeb e-governmentu.
09:50 - 10:20
Marek Vávra | Evidence dokumentů v příspěvkových organizacích
Autor příspěvku vás seznámí s komplexním řešením problematiky evidence dokumentů v příspěvkových organizacích. Zaměří se jednak na samostatné evidence dokumentů, problematiku významných agend jako je finanční kontrola, evidence objednávek, faktur, smluv a řady souvisejících dokumentů. Dále pak bude představena moderní řešení příjmu a oběhu vybraných typů dokumentů v příspěvkových organizacích. V rámci příspěvku budou i ukázky konkrétního řešení.
Autor příspěvku vás seznámí s komplexním řešením problematiky evidence dokumentů v příspěvkových organizacích. Zaměří se jednak na samostatné evidence dokumentů, problematiku významných agend jako je finanční kontrola, evidence objednávek, faktur, smluv a řady souvisejících dokumentů. Dále pak bude představena moderní řešení příjmu a oběhu vybraných typů dokumentů v příspěvkových organizacích. V rámci příspěvku budou i ukázky konkrétního řešení.
10:20 - 10:50
Václav Král | Integrace EMS ELO a ERP Dynamics NAV pro řešení zpracování agendy přijatých faktur včetně elektronických podpisů
Autor příspěvku vás seznámí s plnou elektronizací agendy přijatých faktur v organizaci Člověk v tísni, přičemž v rámci tohoto příspěvku budou i praktické ukázky integrace rozsáhlého systému pro správu dokumentů ELO a ekonomickým informačním systémem Dynamics NAV.
Autor příspěvku vás seznámí s plnou elektronizací agendy přijatých faktur v organizaci Člověk v tísni, přičemž v rámci tohoto příspěvku budou i praktické ukázky integrace rozsáhlého systému pro správu dokumentů ELO a ekonomickým informačním systémem Dynamics NAV.
10:50 - 11:05
Přestávka
11:05 - 11:35
Marek Vávra | Agenda vnitřních předpisů u veřejnoprávních původců
Problematika správné tvorby a správy vnitřních předpisů je u řady organizací velmi zanedbávána a často není vedena odpovídajícím způsobem. Autor příspěvku vás seznámí s komplexním řešení této problematiky a to včetně praktických ukázek v rámci celého životního cyklu vnitřních předpisů. Prezentace se bude skládat z rekapitulace právních východisek a konkrétních ukázek realizace v moderním informačním systému, který zajišťuje celou správu této problematiky od návrhu, připomínkového řízení až po seznamování dotčených pracovníků s vnitřními předpisy takovým způsobem, který zajistí 100% průkaznost agendy při zachování jednoduchosti a efektivity.
Problematika správné tvorby a správy vnitřních předpisů je u řady organizací velmi zanedbávána a často není vedena odpovídajícím způsobem. Autor příspěvku vás seznámí s komplexním řešení této problematiky a to včetně praktických ukázek v rámci celého životního cyklu vnitřních předpisů. Prezentace se bude skládat z rekapitulace právních východisek a konkrétních ukázek realizace v moderním informačním systému, který zajišťuje celou správu této problematiky od návrhu, připomínkového řízení až po seznamování dotčených pracovníků s vnitřními předpisy takovým způsobem, který zajistí 100% průkaznost agendy při zachování jednoduchosti a efektivity.
11:35 - 12:05
Petr Polanský | Jednoduchá řešení pro smlouvy a faktury
Představíme jednoduché řešení pro digitální práci se smlouvami a fakturami, které používá např. společnost sledovanitv.cz s.r.o. Řešení, které lze implementovat ve velice krátkém čase a je uživatelsky přehledné a přívětivé.
Představíme jednoduché řešení pro digitální práci se smlouvami a fakturami, které používá např. společnost sledovanitv.cz s.r.o. Řešení, které lze implementovat ve velice krátkém čase a je uživatelsky přehledné a přívětivé.
12:05 - 12:35
Robert Piffl | Digitalizace dokumentů s nasazením prvků AI
Autor příspěvku vás seznámí s možnostmi automatizovaného zpracování dokumentů pomocí moderních nástrojů na bázi AI. Část příspěvku se bude zabývat otázkami, které činnosti doposud musí vykonávat lidé a které mohou být již dnes nahrazeny nástroji na bázi AI a to nejen po technické stránce, ale zejména pak po stránce legislativní. Lze skutečně nechat některé životní cykly dokumentů zcela nechat na “strojích” a nahradit tak lidskou složku? Kdy a v kterých činnostech musí jednat člověk a projevovat svojí vůli? Jaké možnosti nám dává legislativa v případě veřejnoprávních původců? Na tyto otázky se vám autor příspěvku pokusí odpovědět.
Autor příspěvku vás seznámí s možnostmi automatizovaného zpracování dokumentů pomocí moderních nástrojů na bázi AI. Část příspěvku se bude zabývat otázkami, které činnosti doposud musí vykonávat lidé a které mohou být již dnes nahrazeny nástroji na bázi AI a to nejen po technické stránce, ale zejména pak po stránce legislativní. Lze skutečně nechat některé životní cykly dokumentů zcela nechat na “strojích” a nahradit tak lidskou složku? Kdy a v kterých činnostech musí jednat člověk a projevovat svojí vůli? Jaké možnosti nám dává legislativa v případě veřejnoprávních původců? Na tyto otázky se vám autor příspěvku pokusí odpovědět.
12:35 - 13:05
Panelová diskuse
13:05 - 13:10
Losování ankety o ceny

Pořadatel