Document Management Conference | Konference
Document Management Conference

Popis akce

Konference proběhla online 25.5.2021. Registrovat se můžete i dodatečně a zhlédnout akci v plném rozsahu ze záznamu.

V letošním osmém ročníku konference se zaměříme efektivní práci s elektronickými dokumenty, automatizaci procesů, zpracování smluv, faktur, objednávek, ale také na automatické zpracování dokladů na bázi umělé inteligence.

Podrobněji se podíváme na práci s dokumenty v terénu - z mobilního telefonu nebo tabletu - a plnohodnotný přístup a začlenění všech členů týmu, ať už jsou kdekoliv.

Na závěr probereme krizové scénáře v případě hackerského útoku, jak se na tyto situace připravit, jak zajistit kontinuitu přístupu k elektronickým dokumentům a obnovu dat.

Cena

Zdarma po registraci


Datum a čas

25/05/2021
09:00 - 12:00h

Místo

online

Z programu

Edgar Grasl | Kancelář ve vaší kapse
Jaké jsou moderní možnosti práce s elektronickými dokumenty z mobilních telefonů a tabletů? Přednášející se zaměří na dvě základní životní situace: 1) kdy máme dokumenty uloženy buď doma nebo ve firmě a potřebuje je mít k dispozici nejen k zobrazení, ale i k vyřizování úkolů, schvalování a podobně, 2) popíšeme opačnou situaci, kdy jsme někde mimo domov nebo kancelář a potřebujeme pomocí mobilního telefonu pořídit kopii dokumentu, pořídit audiozáznam, fotografie nebo video a tyto informace rychle předat kolegům k vyřízení, schválení nebo pouze je potřebujeme uložit tak, abychom se k nim později efektivně a bezpečně dostali. Prezentace a následná diskuse bude v anglickém jazyce.

Jan Leminger | Automatické zpracování došlých dokladů na bázi AI
Autor vás seznámí s možnostmi jedné z předních technologií na rozpoznávání a klasifikaci dokumentů - s možnostmi rozpoznávání textů a nestrukturovaných dat u přijatých nebo digitalizovaných dokumentů.

Marek Vávra | Integrace systémů pro správu dokumentů do existující infrastruktury
Jak na snadnou integraci systémů DMS/ECM do existujících řešení a existující infrastruktury? Součástí příspěvku bude unikátní řešení pro situace, kdy se stane nejhorší a hackerům se podaří útok a zašifrují nebo jinak znepřístupní data a paralyzují informační systémy. Autor Vás seznámí s možností, jak i v této situaci zajistit kontinuitu nejen přístupu k elektronickým dokumentům, ale i možnost kontinuálního úřadování či vyřizování obchodních případů.

Celý program

Přednášející


Edgar Grasl
Sales Manager, ELO Digital Office

Robert Piffl
Document Management Expert
Ing. Robert Piffl vystudoval ČVUT FEL - katedru kybernetiky. Od roku 1992 se zabývá problematikou zejména elektronických forem dokumentů v rámci jejich životních cyklů a souvisejícími technologickými a legislativními aspekty. V letech 2005-2009 působil na Ministerstvu financí v autorském kolektivu připravujícím nový zákon o účetnictví a zákona o auditorech, účastnil se expertních jednání na mezinárodní úrovni v projektu ČSÚIS a v roce 2008 společně s kolektivem autorů dokončil práce na prováděcích předpisech k zákonu o účetnictví. Následně v letech 2010-2014 poradce náměstka ministra financí pro oblast e-dokumentů v gesci MF ČR, řešitel projektu e-fakturace na MF ČR, člen Národního fóra pro elektronickou fakturaci, zástupce MF v projektu "Elektronizace zadáváni veřejných výběrových řízení”, člen poradního orgánu ministra v oblasti elektronizace účetnictví a daňových předpisů, spoluautor právní úpravy zákona o dani z přidané hodnoty v souvislosti s elektronickou formou daňových dokladů. Od roku 2014 do roku 2018 poradce náměstka ministra vnitra pro ICT a komunikační technologie, člen poradního orgánu ministra vnitra - řídící skupiny elDAS, člen pracovní skupiny pro e-fakturaci při RVIS, člen "Cooperation Network for Electronic identification” v rámci elDAS. V současné době na Ministerstvu vnitra působí v týmu připravujícím nové právní předpisy v oblasti archivnictví a spisové služby. Společně s kolektivem autorů spoluautor publikace "Nařízení eIDAS: Komentář - Josef Donát, Robert Piffl, Martin Maisner”. Jako specialista na problematikou elektronických dokumentů a jejich evidence se detailní znalostí právních úprav je členem expertního týmu Institutu pro správu dokumentů a podílel se v roce 2021 na detailní analýze problematiky související s novu právní úpravou v oblasti stavebního práva v rámci veřejné zakázky pro MMR. V roce 2021 je též spoluautorem právní úpravy - vyhlášky upravující podmínky vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě. V roce 2021 se aktivně podílel na práci pracovní skupiny při CEF e-Archiving, je členem pracovní skupiny pro tvorbu nového standardu elektronické fakturace a spoluautorem návrhu nového formátu pro elektronickou fakturaci ISDOC/PDF-A. V roce 2021 připravoval pro Odbor archivní správy a spisové služby na Ministerstvu vnitra návrhy materiálů k atestacím eSSL a připravoval s experty z Národního archivu novelizaci vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby a dále pak na návrhu úpravy Národního standardu pro eSSL. V současné době též působí jako odborný poradce pro ŘSD v oblasti elektronických dokumentů, přičemž v rámci projektů v ŘSD se též zabývá problematikou CDE a BIM, kde posuzuje realizovat řešení tak, aby byly v souladu s právními úpravami.

Petr Polanský
manažer marketingu, EXON s.r.o.
Ing. Petr Polanský je absolventem Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty ekonomické. Ve společnosti EXON pracuje 5 let na pozici manažera marketingu. Posláním je propagace služeb v oblasti digitalizace se systémy DMS/ECM na technologii ELO a softwarových/hardwarových nástrojů pro digitalizaci kulturního dědictví. EXON zároveň nabízí služby digitalizačního centra formou outsourcingu digitalizace komerční a historické sféry.

Marek Vávra
ALTAIR SOFTWARE s.r.o.
Bc. Marek Vávra vystudoval obor Informatika na Univerzitě Palackého v Olomouci. Po svém působení ve společnostech IBM GDC a Prodware založil v roce 2009 společnost ALTAIR SOFTWARE s.r.o., zabývající se digitalizací procesů a kybernetickou bezpečností.

Jan Leminger
Le-Doc s.r.o.
Ing. Jan Leminger vystudoval obor Ekonomie a management na Jihočeské univerzitě. Praxe v IT od roku 1995, v oboru DMS od roku 2008. Zpracování analýz oběhu dokumentů, implementačních analýz pro systémy DMS, vedení projektů, implementace a vývoj. Zkušenosti s projekty na vytěžování dokumentů, archivace, provázání s ERP systémy, vývoj speciálních aplikací pro optimalizaci firemních procesů.

Partneři konference

Platinový partner
Partneři
Mediální partneři

Další akce pořadatele

Cyber Attacks
Cyber Attacks

20/09/2022

Hotel Grandior, Praha

 • DDoS útoky
 • Krádeže dat
 • Ransomware
IT ve finančnictví
IT ve finančnictví

08/11/2022

Hotel Grandior, Praha

 • Udržitelné IT
 • Cloud computing
 • Kyberbezpečnost
Cloud Computing Conference
Cloud Computing Conference

12/05/2022

Hotel Grandior, Praha / Online

 • Public cloud
 • Multicloud management
 • Cloud ve veřejné správě
IT mezi paragrafy
IT mezi paragrafy

26/04/2022

Hotel Grandior, Praha / Online

 • Změny nařízení eIDAS a jejich dopady
 • Digitalizace procesů stavebního řízení
 • El. náhrada ověřeného podpisu
IT Security Workshop
IT Security Workshop

22/03/2022

Hotel Grandior, Praha / Online

 • Nové trendy v ochraně dat
 • Obrana proti kybernetickým útokům
 • Případové studie a ukázky
Kontejnery v praxi
Kontejnery v praxi

22/02/2022

Hotel Grandior, Praha / Online

 • Správa kontejnerových clusterů
 • Napříč datovými centry i cloudy
 • Škálování a zabezpečení aplikací
Právo na digitální služby v praxi
 • Právo na digitální služby od 1.2.
 • Katalog služeb
 • Povinnosti OVM
Atestace systémů spisových služeb
 • Legislativní východiska
 • Řešení Ministerstva vnitra
 • Atestace v souladu s normami
Bezpečnosť a dostupnosť dát
Bezpečnosť a dostupnosť dát

20/10/2021

Lindner Hotel Gallery Central

 • Ransomware
 • Disaster Recovery
 • Vyšetrovanie incidentov
DEPO ve finálním znění
DEPO ve finálním znění

23/06/2021

online

 • Portál občana
 • Pravidla úřadování
 • E-dokumenty na cestách
DEPO v otázkách a odpovědích
 • Datové schránky a el. identifikace
 • Cloud ve veřejné správě
 • E-legalizace
DEPO a spisová služba
DEPO a spisová služba

05/05/2021

online

 • Vývoj legislativy
 • Změny ve vedení spisové služby
 • Atestace systémů eSSL
Bankovní identita
Bankovní identita

21/04/2021

online

 • Bankovní identita v souvislostech
 • Jak se napojit?
 • Případové studie a ukázky
Brunch s Rancher
Brunch s Rancher

31/03/2021

online

 • Open source řešení pro správu Kubernetes clusterů
 • Napříč datovými centry i cloudy
Co přinese DEPO?
Co přinese DEPO?

15/12/2020

online

 • Změny zákonů
 • Atestace systémů spisových služeb
 • Jmenné rejstříky
Zavedení kontejnerové platformy
 • Migrace aplikací na platformu
 • Řešení pro kontejnerové projekty
Endian UTM
Endian UTM

25/06/2020

webinář

 • Klíčové vlastnosti
 • Konfigurace systému
 • Jednotné ovládací prostředí
Od zítra digitálně: veřejný sektor
 • Digitalizace veřejné správy
 • Nesprávný úřední postup
 • Služební zákon a digitalizace
Obáváte se cílených útoků?
Obáváte se cílených útoků?

11/06/2020

webinář

 • Plně lokalizované řešení Bitdefender
 • Pokročilé mechanismy ochrany
 • Technologie HyperDetect ™
Od zítra digitálně: soukromý sektor
 • Elektronické uzavírání smluv
 • Komunikace se zaměstnanci
 • Elektronické podepisování
Elektronická identifikace
Elektronická identifikace

28/04/2020

webinář

 • Principy a úrovně záruk
 • Nové povinnosti od 1.7.2020
 • Ztráta e-identity
Online prodejcem ze dne na den?
Online prodejcem ze dne na den?

22/04/2020

webinář

 • Přechod na online prodej
 • Nastavení obchodních podmínek
 • Nové povinnosti vůči spotřebitelům
Elektronické podpisy
Elektronické podpisy

21/04/2020

webinář

 • Druhy certifikátů
 • Mýty o časových razítkách
 • Vícenásobné podepisování
IT projekt v ohrožení
IT projekt v ohrožení

16/04/2020

webinář

 • Pozastavení projektu
 • Důsledky prodlení
 • Korektní ukončení projektu
Elektronická fakturace a oběh dokladů
 • Pravidla práce s e-fakturami
 • Oběh daň. dokladů v nouzovém stavu
 • Příjem a zpracování došlých faktur
Práce s e-dokumenty v nouzovém stavu
 • Požadavky dle právních předpisů
 • Zjednodušení v nouzovém stavu
 • Práce z domova a na dálku
Právní aspekty nouzového stavu
Právní aspekty nouzového stavu

31/03/2020

webinář

 • Pracovněprávní vztahy
 • Smluvní právo
 • Podpora zaměstnavatelů a OSVČ

Pořadatel

Exponet s.r.o.

Již od roku 2000 se věnujeme event managementu, za sebou máme stovky realizovaných akcí a pěknou řádku spokojených klientů. Stejně dlouho pořádáme odborné IT konference, které si kladou za cíl seznamovat účastníky s novinkami v oboru, případovými studiemi i nabídkou produktů společností.