Document Management Conference | Konference
Document Management Conference

Popis akce

Konference proběhla online 28.6.2022. Registrovat se můžete i dodatečně a zhlédnout akci v plném rozsahu ze záznamu.

Devátý ročník konference se zaměří na evidenci dokumentů u veřejnoprávních i soukromoprávních původců. Probereme evidenci dokumentů v cloudu, on-premise a v hybridním modelu, komplexní řešení pro vedení jmenných rejstříků v souladu s legislativními požadavky i aktuální novinky v oblasti e-governmentu, evidence dokumentů a výkonu spisové služby.

Pro koho je akce určena: IT profesionálové, IT manažeři, specialisté správy dokumentů a spisové služby, odborná veřejnost z řad státní správy a samosprávy, konzultanti

Cena

Zdarma po registraci


Datum a čas

28/06/2022
09:00 - 12:30h

Místo

online

Z programu

Marek Vávra | Evidence dokumentů v cloudu, on-premise a hybridním modelu
V současné době je velice moderním trendem využívání cloudových technologií, nicméně řada organizací má i požadavky na “hybridní řešení”, kdy chce synchronizovat svá data uložená v cloudu i na řešení on-premise. Dále pak existuje řada obav o bezpečí některých dat uložených v cloudu. Specialista na tuto oblast Vás seznámí s unikátním řešením možnosti komplexní správy dokumentů provozované v cloud computingu, v rámci kterého jsou veškeré dokumenty v cloudu šifrovány a přístup k obsahu dokumentů má pouze oprávněný uživatel na vlastním hardware. Probereme i možnosti hybridních modelů, kdy část dat je uložena v cloudu, část na on-premise a část dokonce na interních šifrovaných úložištích. Přednáška bude doplněna navazujícím legislativním shrnutím problematiky cloud computingu.

Robert Piffl | Aktuální novinky v oblasti evidence dokumentů a e-governmentu
Co bude nového od 1.7.2022 a co se očekává od 1.1.2023? v oblasti e-governmentu, evidence dokumentů a výkonu spisové služby? Prezentující se zaměří na následující novinky: a) právo na nahrazení úředně ověřeného podpisu nebo uznávaného elektronického podpisu , aneb jak to bude po 1.7.2022 b) novinky v oblasti evidence dokumentů a spisové služby, výhled očekávaných změn v roce 2022 a 2023, aneb odložené atestace se opět blíží - jak to dopadne tentokrát? Přehled problematických ustanovení zákona č. 499/2004 Sb. s ohledem na rozsah zmocnění v §70 a postavení tzv. samostatných evidencí dokumentů c) návrh na zřízení “Digitální a informační agentury” aneb přichází revoluce v kompetencích a vzniká následník Ministerstva informatiky? d) věcný návrh zákona o “BIM”, aneb co lze očekávat v této oblasti a jak probíhají práce na přípravě nového zákona? e) na řadu dalších novinek v oblasti datových schránek, novelizací dalších právních předpisů souvisejících s evidencemi dokumentů, výkonem spisové služby a e-governmentu. Součástí příspěvku bude i aktuální informace k probíhajícímu návrhu novelizace nařízení eIDAS.

Celý program

Přednášející


Robert Piffl
Document Management Expert
Ing. Robert Piffl vystudoval ČVUT FEL - katedru kybernetiky. Od roku 1992 se zabývá problematikou zejména elektronických forem dokumentů v rámci jejich životních cyklů a souvisejícími technologickými a legislativními aspekty. V letech 2005-2009 působil na Ministerstvu financí v autorském kolektivu připravujícím nový zákon o účetnictví a zákona o auditorech, účastnil se expertních jednání na mezinárodní úrovni v projektu ČSÚIS a v roce 2008 společně s kolektivem autorů dokončil práce na prováděcích předpisech k zákonu o účetnictví. Následně v letech 2010-2014 poradce náměstka ministra financí pro oblast e-dokumentů v gesci MF ČR, řešitel projektu e-fakturace na MF ČR, člen Národního fóra pro elektronickou fakturaci, zástupce MF v projektu "Elektronizace zadáváni veřejných výběrových řízení”, člen poradního orgánu ministra v oblasti elektronizace účetnictví a daňových předpisů, spoluautor právní úpravy zákona o dani z přidané hodnoty v souvislosti s elektronickou formou daňových dokladů. Od roku 2014 do roku 2018 poradce náměstka ministra vnitra pro ICT a komunikační technologie, člen poradního orgánu ministra vnitra - řídící skupiny elDAS, člen pracovní skupiny pro e-fakturaci při RVIS, člen "Cooperation Network for Electronic identification” v rámci elDAS. V současné době na Ministerstvu vnitra působí v týmu připravujícím nové právní předpisy v oblasti archivnictví a spisové služby. Společně s kolektivem autorů spoluautor publikace "Nařízení eIDAS: Komentář - Josef Donát, Robert Piffl, Martin Maisner”. Jako specialista na problematikou elektronických dokumentů a jejich evidence se detailní znalostí právních úprav je členem expertního týmu Institutu pro správu dokumentů a podílel se v roce 2021 na detailní analýze problematiky související s novu právní úpravou v oblasti stavebního práva v rámci veřejné zakázky pro MMR. V roce 2021 je též spoluautorem právní úpravy - vyhlášky upravující podmínky vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě. V roce 2021 se aktivně podílel na práci pracovní skupiny při CEF e-Archiving, je členem pracovní skupiny pro tvorbu nového standardu elektronické fakturace a spoluautorem návrhu nového formátu pro elektronickou fakturaci ISDOC/PDF-A. V roce 2021 připravoval pro Odbor archivní správy a spisové služby na Ministerstvu vnitra návrhy materiálů k atestacím eSSL a připravoval s experty z Národního archivu novelizaci vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby a dále pak na návrhu úpravy Národního standardu pro eSSL. V současné době též působí jako odborný poradce pro ŘSD v oblasti elektronických dokumentů, přičemž v rámci projektů v ŘSD se též zabývá problematikou CDE a BIM, kde posuzuje realizovat řešení tak, aby byly v souladu s právními úpravami.

Marek Vávra
ALTAIR GROUP
Bc. Marek Vávra vystudoval obor Informatika na Univerzitě Palackého v Olomouci. Po svém působení ve společnostech Qurius, Prodware, IBM GDC a Microsoft Services, založil v roce 2009 skupinu společností působících dnes pod značkou ALTAIR GROUP. Je členem expertních skupin zabývajících se problematikou digitalizace podnikových procesů, spisových služeb a cloud computingu. Je aktivním členem jak Hospodářské Komory České republiky, ICT Unie, tak je také jedním ze zakládajících členů Česko-Ukrajinského Business Klubu, aktivně se podílí na projektu Vize 2030, zejména v oblasti EDI komunikace a příslušných legislativních omezení při výměně dat mezi EU a zeměmi třetího světa. Je členem odborné smart city komise ve městě Olomouc, zejména se pak zabývá problematikou smart city ve vztahu ke zjednodušování procesů, standardizaci a digitalizaci agend.

Partneři konference

Platinový partner
Partner
Mediální partneři

Další akce pořadatele

IT mezi paragrafy
IT mezi paragrafy

25/04/2023

Hotel Grandior, Praha

 • eIDAS 2.0
 • eDokladovka
 • Atestace systémů eSSL
Cloud Computing Conference
Cloud Computing Conference

23/05/2023

Hotel Grandior, Praha

 • Multicloud management
 • Public cloud
 • Cloud ve veřejné správě
IT Security Workshop
IT Security Workshop

21/03/2023

Hotel Grandior, Praha

 • Obrana proti kybernetickým útokům
 • NIS2 a ZoKB
 • Obchod s ukradenými účty
Kontejnery v praxi
Kontejnery v praxi

22/02/2023

Hotel Grandior, Praha

 • Správa kontejnerových clusterů
 • Škálování a zabezpečení aplikací
 • Napříč datovými centry i cloudy
IT ve finančnictví
IT ve finančnictví

08/11/2022

Hotel Grandior, Praha

 • Udržitelné IT
 • Kyberbezpečnost
 • Bankovní identita
Bezpečnosť a dostupnosť dát
Bezpečnosť a dostupnosť dát

25/10/2022

Lindner Hotel Gallery Central

 • Trendy v ochrane a správe dát
 • Obrana proti kybernetickým útokom
 • Prípadové štúdie
Abacus servery 2022
Abacus servery 2022

13/10/2022

Konferenční centrum City, Praha

 • Ukládání dat tradičně i moderně
 • Nové procesory
 • NVMe & RAID – hands-on
Cyber Attacks
Cyber Attacks

20/09/2022

Hotel Grandior, Praha

 • Aktuální hrozby
 • Ransomware
 • Disaster Recovery
Právo na digitální služby v praxi
 • Právo na digitální služby od 1.2.
 • Katalog služeb
 • Povinnosti OVM
Atestace systémů spisových služeb
 • Legislativní východiska
 • Řešení Ministerstva vnitra
 • Atestace v souladu s normami
DEPO ve finálním znění
DEPO ve finálním znění

23/06/2021

online

 • Portál občana
 • Pravidla úřadování
 • E-dokumenty na cestách
DEPO v otázkách a odpovědích
 • Datové schránky a el. identifikace
 • Cloud ve veřejné správě
 • E-legalizace
DEPO a spisová služba
DEPO a spisová služba

05/05/2021

online

 • Vývoj legislativy
 • Změny ve vedení spisové služby
 • Atestace systémů eSSL
Bankovní identita
Bankovní identita

21/04/2021

online

 • Bankovní identita v souvislostech
 • Jak se napojit?
 • Případové studie a ukázky
Brunch s Rancher
Brunch s Rancher

31/03/2021

online

 • Open source řešení pro správu Kubernetes clusterů
 • Napříč datovými centry i cloudy
Co přinese DEPO?
Co přinese DEPO?

15/12/2020

online

 • Změny zákonů
 • Atestace systémů spisových služeb
 • Jmenné rejstříky
Zavedení kontejnerové platformy
 • Migrace aplikací na platformu
 • Řešení pro kontejnerové projekty
Endian UTM
Endian UTM

25/06/2020

webinář

 • Klíčové vlastnosti
 • Konfigurace systému
 • Jednotné ovládací prostředí
Od zítra digitálně: veřejný sektor
 • Digitalizace veřejné správy
 • Nesprávný úřední postup
 • Služební zákon a digitalizace
Obáváte se cílených útoků?
Obáváte se cílených útoků?

11/06/2020

webinář

 • Plně lokalizované řešení Bitdefender
 • Pokročilé mechanismy ochrany
 • Technologie HyperDetect ™
Od zítra digitálně: soukromý sektor
 • Elektronické uzavírání smluv
 • Komunikace se zaměstnanci
 • Elektronické podepisování
Elektronická identifikace
Elektronická identifikace

28/04/2020

webinář

 • Principy a úrovně záruk
 • Nové povinnosti od 1.7.2020
 • Ztráta e-identity
Online prodejcem ze dne na den?
Online prodejcem ze dne na den?

22/04/2020

webinář

 • Přechod na online prodej
 • Nastavení obchodních podmínek
 • Nové povinnosti vůči spotřebitelům
Elektronické podpisy
Elektronické podpisy

21/04/2020

webinář

 • Druhy certifikátů
 • Mýty o časových razítkách
 • Vícenásobné podepisování
IT projekt v ohrožení
IT projekt v ohrožení

16/04/2020

webinář

 • Pozastavení projektu
 • Důsledky prodlení
 • Korektní ukončení projektu
Elektronická fakturace a oběh dokladů
 • Pravidla práce s e-fakturami
 • Oběh daň. dokladů v nouzovém stavu
 • Příjem a zpracování došlých faktur
Práce s e-dokumenty v nouzovém stavu
 • Požadavky dle právních předpisů
 • Zjednodušení v nouzovém stavu
 • Práce z domova a na dálku
Právní aspekty nouzového stavu
Právní aspekty nouzového stavu

31/03/2020

webinář

 • Pracovněprávní vztahy
 • Smluvní právo
 • Podpora zaměstnavatelů a OSVČ

Pořadatel

Exponet s.r.o.

Již od roku 2000 se věnujeme event managementu, za sebou máme stovky realizovaných akcí a pěknou řádku spokojených klientů. Stejně dlouho pořádáme odborné IT konference, které si kladou za cíl seznamovat účastníky s novinkami v oboru, případovými studiemi i nabídkou produktů společností.