Document Management Conference | Konference
Document Management Conference

Přednášející


Robert Piffl
Document Management Expert

Robert Piffl

Ing. Robert Piffl vystudoval ČVUT FEL - katedru kybernetiky. Od roku 1992 se zabývá problematikou zejména elektronických forem dokumentů v rámci jejich životních cyklů a s tím související technologickými a legislativními aspekty. V letech 2010 - 2014 poradce náměstka ministra financí pro oblast e-dokumentů v gesci MF ČR, řešitel projektu e-fakturace na MF ČR, člen Národního fóra pro elektronickou fakturaci, zástupce MF v projektu "Elektronizace zadávání veřejných výběrových řízení", člen poradního orgánu ministra v oblasti elektronizace účetnictví a daňových předpisů, spoluautor právní úpravy zákona o dani z přidané hodnoty v souvislosti s elektronickou formou daňových dokladů.Od roku 2014 do roku 2018 poradce náměstka ministra vnitra pro ICT a komunikační technologie, člen poradního orgánu ministra vnitra - řídící skupiny eIDAS, člen pracovní skupiny pro e-fakturaci při RVIS, člen "Cooperation Network for Electronic identification” v rámci eIDAS. V současné době na Ministerstvu vnitra působí v týmu připravujícím nové právní předpisy v oblasti archivnictví a spisové služby.

Edgar Grasl
Sales Manager, ELO Digital Office

Petr Polanský
manažer marketingu, EXON s.r.o.

Petr Polanský

Ing. Petr Polanský je absolventem Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty ekonomické. Ve společnosti EXON pracuje 5 let na pozici manažera marketingu. Posláním je propagace služeb v oblasti digitalizace se systémy DMS/ECM na technologii ELO a softwarových/hardwarových nástrojů pro digitalizaci kulturního dědictví. EXON zároveň nabízí služby digitalizačního centra formou outsourcingu digitalizace komerční a historické sféry.

Marek Vávra
ALTAIR SOFTWARE s.r.o.

Marek Vávra

Bc. Marek Vávra vystudoval obor Informatika na Univerzitě Palackého v Olomouci. Po svém působení ve společnostech IBM GDC a Prodware založil v roce 2009 společnost ALTAIR SOFTWARE s.r.o., zabývající se digitalizací procesů a kybernetickou bezpečností.

Jan Leminger
Le-Doc s.r.o.

Jan Leminger

Ing. Jan Leminger vystudoval obor Ekonomie a management na Jihočeské univerzitě. Praxe v IT od roku 1995, v oboru DMS od roku 2008. Zpracování analýz oběhu dokumentů, implementačních analýz pro systémy DMS, vedení projektů, implementace a vývoj. Zkušenosti s projekty na vytěžování dokumentů, archivace, provázání s ERP systémy, vývoj speciálních aplikací pro optimalizaci firemních procesů.

Pořadatel

Exponet s.r.o.

Již od roku 2000 se věnujeme event managementu, za sebou máme stovky realizovaných akcí a pěknou řádku spokojených klientů. Stejně dlouho pořádáme odborné IT konference, které si kladou za cíl seznamovat účastníky s novinkami v oboru, případovými studiemi i nabídkou produktů společností.